Når du flytter ind

Inden du flytter ind på krisecenteret, skal du til en visitationssamtale. Her finder vi ud af, om det er det rette tilbud til dig og dine eventuelle børn. Det er fx. vigtigt, vi sikrer os, at dette krisecenter er sikkert nok for dig.

Når du flytter ind, skal du give samtykke til, at vi kontakter andre offentlige myndigheder om din sag. Du vil altid få at vide, hvilke andre myndigheder vi har kontakt til omkring din sag. Du vil også blive orienteret om skriftligt materiale, der sendes ud af huset.

Mens du bor på krisecenteret, vil du have mindst én samtale med personalet hver uge. Her bliver der både talt om, hvordan du har det, volden og om praktiske ting såsom ny bolig, samvær, kontanthjælp eller andet, du har brug for hjælp til.

Hvis der er noget, du ønsker eller har brug for, har du altid mulighed for at tage det op med personalet eller på det ugentlige husmøde.