Kvindekrisecentrets juridiske grundlag

Kvindecenteret drives efter § 109 i Lov om Social Service

"§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvendelse fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse"