Hvordan arbejder vi?

En anerkendende tilgang

Vi arbejder med voldsbearbejdning i form af pædagogiske samtaler med udgangspunkt i, hvad rører sig i kvinden lige nu, samt med udgangspunkt i FIT. Kvinden vil ligeledes deltage i psykoedukation ved husmøderne samt opfølgning ved de ugentlige samtaler. Endvidere vil kvinden få tilbudt at arbejde med grounding, mindfulness, yoga og tilbud om at få NADA.

Tilgangen vil, ud over at være relationsorienteret, være anerkendende med fokus på kvindens ressourcer. Ligeledes vil der være en narrativ tilgang, hvor fokus vil være på de forandringsmuligheder, kvinden kommer i kontakt med og hermed muligheden for at opbygge en ny livsidentitet.

Et nøgleord i vores arbejde på Roskilde Kvindekrisecenter er 'sikkerhed'. Vi laver løbende sikkerhedsvurderinger gennem opholdet. Vores vigtigste opgave er at skabe trygge og sikre rammer for voldsramte kvinder og deres børn. Vi hjælper og støtter kvinder og børn til at få skabt orden i et kaotisk liv.  Vi forsøger at give kvinder og børn optimale betingelser for at udvikle og ændre deres fremtidige livssituation til et liv uden vold.

Vores mål 

Roskilde Kvindekrisecenter deltager aktivt i bekæmpelsen af vold i familien og for at udbrede viden om vold i nære relationer. Roskilde Kvindekrisecenter skal være et attraktivt tilbud for såvel beboere som ansatte.

Vi lægger vægt på faglighed, engagement, initiativ, ansvarlighed og mangfoldighed. Vi arbejder for synlighed og italesættelse af konsekvenserne for voldsramte familier.