Oplæg om vold

Roskilde Kvindekrisecenter tilbyder gratis oplæg om vold mod børn og vold i familien. Oplægget varer ca. 2 timer og er et tilbud til alle daginstitutioner eller andre interesserede virksomheder og organisationer i Roskilde kommune.

Hvad handler oplægget om?

I oplægget får I mere viden om, hvad vold er, hvilke tegn børn udviser, når de udsæt­tes for vold, og hvordan vold påvirker børn og kvinder.

I bliver kort præsenteret for et par teorier, som forklarer, hvorfor det er så svært at forlade en voldelig partner.

Derudover bliver I præsenteret for, hvad I kan bruge krisecenteret til.

Hvorfor tage imod tilbuddet?

Ca. hvert sjette barn er blevet udsat for fysisk vold af sine forældre en eller flere gange inden for det seneste år. Dertil kom­mer psykisk og seksuel vold og vold mel­lem forældrene.

Både vold mod barnet, og vold som barnet er vidne til, er skadeligt. Det kan blandt andet give trivsels­problemer og indlærings­vanskeligheder. Derfor er det vigtigt, at man kender de tegn, barnet ud­viser.

Hvor foregår det?

Vi kommer og holder oplægget hos jer.

Hvis du gerne vil booke et oplæg, kan du kontakte os på telefon 46 31 45 01