På skadestuen

I akutte voldssituationer kan du henvende dig og få hjælp på hospitalernes skadestuer og akutmodtagelser. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at ringe inden man kommer.

Personalet på akutmodtagelsen vil undersøge og behandle dig for eventuelle fysiske skader, og de vil tale med dig om eventuel anmeldelse af voldsepisoden.

Du kan bede om at få en skadeseddel udleveret eller sendt til din egen læge, denne dokumentation kan være vigtig og af afgørende betydning på et senere tidspunkt i forbindelse med eventuel bevisførelse.

Personalet på akutmodtagelsen har samme muligheder som politiet. Det vil sige at de har mulighed for at kontakte et krisecenter for dig.