Hos politiet

Læs her, hvordan og hvornår politiet kan hjælpe dig.

Hvis du har brug for hjælp i en akut voldssituation, kan du enten kontakte politiet telefonisk (114) eller personligt henvende dig på en politistation.

Det er politiets opgave at optage rapport om voldsepisoden, hvis du ønsker det, og uanset voldens karakter er det politiets opgave at beskytte dig mod yderligere vold.

Hvis voldsepisoden finder sted i dit hjem, har politiet mulighed for at fjerne voldsudøveren. Politiet kan også hjælpe dig og dine eventuelle børn til et krisecenter.

Politiet har mulighed for at udlevere overfaldsalarmer til voldsramte kvinder. Alarmerne udleveres til kvinder, som har levet i voldsforhold, og hvor der fortsat er risiko for nye voldstilfælde. Forudsætningen er, at den voldelige mand har fået et tilhold.

Overfaldsalarmen er en særlig mobiltelefon med indbygget GPS-funktion. Overfaldsalarmerne kan fås ved henvendelse til din lokale politistation.