Voldens normaliseringsproces

Teorien om voldens normaliseringsproces

Eva Lundgren er en svensk forsker der i mange år har forsket i mænds vold mod kvinder, og hun har på den baggrund udarbejdet teorien om voldens normaliseringsproces. Teorien forklarer hvorfor det er så svært at forlade en voldelig partner, og hvordan volden bliver et normalt indslag i hverdagen.

Lundgren forklarer at voldsudøveren gør brug af nogle kontrolstrategier mens kvinden har nogle overlevelsestaktikker.

Mandens kontrolstrategier

Kontrolleret vold:

 • volden er rettet mod kvinden alene
 • han sørger for, at den sker uden vidner (udover evt. børnene)
 • han bestemmer tidsrammen for og graden af volden

Kontrolleret isolering:

 • han forbyder, forhindrer eller vanskeliggør kvindens omgang med andre mennesker

Kontrol ved hjælp af skiftende ømhed og vold:

 • manden skifter mellem at være ”den gode” og ”den onde”
 • formålet er at være den eneste, der trøster kvinden

Kvindens overlevelsestaktikker

Fortrængning

 • volden bortforklares som en fejl eller et ulykkestilfælde
 • senere vil den voldsramte føle skyld over ikke at have reageret i tide

Tilpasning

 • volden bliver så sædvanlig, at den voldsramte mister fornemmelsen for, hvad der er normalt

Isolation

 • den voldsramte isolerer sig, fordi det bliver svært at være sammen med andre og skulle bortforklare alt
 • den voldsramte bliver dermed afhængig af voldsudøveren

Tab af selvtillid

 • selvtilliden undermineres af vekslen mellem vold og ømhed

Volden integreres på den måde i forholdet og bliver normal. Kvinden kan ikke længere skelne, hvor grænsen går for det, der er normalt, og det, der ikke er.