Vold mod børn

Vold mod børn har konsekvenser

I Danmark har omkring hver 4. barn i en skoleklasse været udsat for fysisk vold derhjemme. Kun 18% af disse børn har fortalt nogen om volden. 8% af børnene har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre. (Lev uden vold). Ca. 2.000 børn kommer hvert år med deres mor på krisecenter. (LOKK)

Børn, der vokser op i en familie med vold, bliver altid påvirket af det, selvom de ikke selv er mål for volden. Hvis der er vold mellem forældrene, tror forældrene ofte, at barnet ikke ved, hvad der foregår, men i langt de fleste tilfælde kender barnet godt til volden. Nogle gange har barnet selv set det, andre gange kan barnet have hørt det.

Det er også skadeligt at overvære vold

Det har konsekvenser for børns trivsel og udvikling, uanset om de selv er udsat for vold eller er vidne til vold. En undersøgelse fra 2020 lavet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at det er lige så skadeligt for et barn at se eller overhøre vold mod en nærtstående voksen, som det er selv at blive udsat for vold. Over 30.000 børn er hvert år vidne til vold mellem nærtstående voksne (Helweg-Larsen 2012).

Tiltro og tillid

Barnet mister tiltroen til voksne, når en af de nærmeste omsorgspersoner svigter og misbruger barnets tillid og dermed efterlader barnet utryg.

Forældre i familier med vold bruger ofte deres energi på at overleve og har derfor sjældent overskud til at se og høre børnene og give børnene den omsorg, de har behov for.

Nogle børn forsøger at reducere angsten ved at handle, fx ved at gå imellem far og mor eller hente hjælp hos naboerne, eller ved selv at ringe til politiet. Ved at børnene er i stand til at handle, kan de få en oplevelse af styrke og selvtillid.

Andre børn bliver paralyserede, skræmte og plager efterfølgende sig selv med, hvad de burde have gjort.

Børnene påtager sig ofte også skylden for at far begynder at slå. Det kan være, de vælter et glas mælk, eller de støjer for meget, hvilket mor bliver bebrejdet og derefter udsat for vold.

Børn kan også blive udsat for forskellige voldsformer.