Fakta om vold

Kvinder

 • 33.000 kvinder bliver hvert år udsat for vold fra en partner eller tidligere partner. [1]
 • Hvert år bor ca. 1.800 kvinder på krisecenter. [2]
 • Pr. 31/12 2018 var der 50 krisecentre til voldsudsatte kvinder fordelt på 559 pladser. [9]
 • Kvinder, der bliver udsat for vold, kommer fra alle sociale lag og kan både have udenlandsk og dansk baggrund.
 • De voldsramte kvinder, der har boet på krisecenter, har oftest været udsat for mere end en enkelt voldsform. 97% af kvinderne har været udsat for psykisk vold. 80% har været udsat for fysisk vold. [2]

Børn

 • Ca. 33.000 børn har været vidne til vold i familien. [3]
 • Hvert 6. barn er blevet slået af en eller begge forældre inden for det seneste år. [4]
 • 2/3 af de børn, der oplever vold derhjemme, fortæller det ikke til nogen. [4]
 • Flere undersøgelser viser, at det er lige så skadeligt at være vidne til vold, som det er selv at blive udsat for vold. [6]
 • I over halvdelen af tilfældene, hvor et barn er blevet udsat for vold, er det faren, der har været voldelig. I de resterende tilfælde er det blandt andet mor, voksne søskende, tanter, onkler og bedsteforældre. [7]
 • Af de børn, der har været med på krisecenter, har 83% overværet eller overhørt volden mod mor. [8]

 

[1] LOKKs hjemmeside

[2] LOKKs årsstatistikker

[3] Vold i nære relationer

[4] Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

[5] Vold mod børn og unge

[6] Hvad betyder det for børn at se mor få bank?

[7] Børns oplevelser af vold i hjemmet i Københavns Kommune

[8] LOKKs årsstatistik 2012

[9] Socialstyrelsens årsstatistik 2018