Regler og sikkerhed i huset

På krisecenteret er der nogle regler, man skal overholde, når man bor her. Det er dels for, at alle skal kunne være her, og dels af sikkerhedsmæssige grunde.

Vi prioriterer sikkerheden i huset højt, og det betyder, at hvis man ikke bor her, kan man ikke komme ind uden personalets tilladelse. Alle husets døre er sikrede, og der er opsat sikkerhedskamera. Haven og legeområdet er indhegnet, og beboerværelserne ligger alle på 1. og 2. sal. Der er desuden børnesikring på vinduer i beboerværelser og fællesarealer.

Evakueringsplan ved brand forefindes i samtlige værelser, og lovpligtigt brandudstyr forefindes i huset.

Krisecenterets regler

  1. Kun personalet må besvare henvendelser ved fordøren. Det vil sige, at du ikke må lukke nogen ind. Heller ikke gæster eller andre beboere.
  2. Du må som udgangspunkt ikke overnatte ude mere end én gang om ugen.
  3. Når du forlader krisecenteret, skal du meddele os, hvor du tager hen. Ellers kan vi ikke hjælpe dig med din sikkerhed.
  4. Du må gerne have gæster på krisecenteret, men de skal som udgangspunkt gå inden kl. 21.30.
  5. Du må ikke lukke din/dine voldsudøver(e) ind.
  6. Hvis du har børn, skal de være på værelset kl. 20.00.

Hvis du ikke overholder krisecenterets regler, kan du blive bedt om at flytte.